Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear


May 31, 2020

Yn y bennod hon mae Aled yn siarad gyda’r ffermwr Hugo Edwards o Gasnewydd, Gwent, a Richard Gibb, Mentor Cyswllt Ffermio sydd wedi bod yn gweithio i wella cynhyrchiant llaeth o borthiant trwy weithredu system silwair aml-doriad. Cewch glywed sut mae'r fferm wedi cyflawni arbedion ariannol sylweddol trwy gynhyrchi mwy o laeth o borthiant.