Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Dec 15, 2019

Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips, Fferm Clearwell, Caerdydd


Dec 15, 2019

Growing Christmas Trees with David Phillips, Clearwell Farm, Cardiff


Dec 1, 2019

Agri Academy Business & Innovation Group – Study Visit to Holland


Dec 1, 2019

Academi Amaeth Grŵp Busnes ac Arloesedd – Taith Astudio i’r Iseldiroedd


Nov 17, 2019

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau amgylcheddol newydd i ffermwyr yng Nghymru yn enwedig o ran rheoli maetholion. O'r 1af Ionawr 2020, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli pan fydd nitrogen a gwrtaith yn cael ei wasgaru ar y tir, faint o gapasiti storio sydd ei angen ar gyfer slyri yn ogystal...