Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Oct 20, 2019

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn trafod yr amgylchedd a sut y gall gwella perfformiad amgylcheddol helpu i wneud busnesau ffermio yn fwy cynaliadwy a phroffidiol. Yn ddiweddar, aethant i ddigwyddiad a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio o’r enw Ffermio’r Amgylchedd yng nghanolfan Ymchwil Henfaes sy’n rhan o...


Oct 20, 2019

In this episode, Aled and Jim will be talking about the environment and how improving environmental performance can help make farming businesses more sustainable and profitable. Recently, they went along to an event organised by Farming Connect called Farming the Environment at the Henfaes Research Centre which is part...


Oct 6, 2019

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn rhannu uchafbwyntiau digwyddiad newydd Cyswllt Ffermio o’r enw Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru. Mae'r podlediad yn cynnwys trafodaethau gyda Daniel Sumner o Microsoft, Geraint Hughes o gwmni Bwydydd Madryn, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Llion Pughe o gwmni Y Gorau o...


Oct 6, 2019

In this episode, Aled and Jim will be sharing some highlights from Farming Connect’s new event called Innovation and Diversification Wales. The podcast includes discussions with Daniel Sumner of Microsoft, Geraint Hughes of Madryn Foods, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Cath Price of Upper Hall Farm and...