Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Nov 16, 2020

The government has set a target of reaching ‘net zero’ in terms of greenhouse gas emissions by 2050 and the NFU wants to see farmers reaching that target by 2040. But how are we going to get there? What is ‘net zero’ and what does it mean for farmers in Wales? To tackle these questions we catch-up with Hugh...


Nov 1, 2020

We recently visited one of our Prosper from Pasture group members Bleddyn Davies, Blaenglowon Fawr, Talgarreg, Ceredigion to hear how his grazing management has evolved since enrolling on the programme and how this element now drives his business aspirations for the future.


Nov 1, 2020

Yn ddiweddar ymwelwyd ag un o aelodau'r grŵp Rhagori ar Bori, Bleddyn Davies, Blaenglowon Fawr, Talgarreg, Ceredigion i glywed sut mae ei reolaeth pori wedi esblygu ers cofrestru ar y rhaglen a sut mae'r elfen hon bellach yn gyrru ei ddyheadau busnes ar gyfer y dyfodol.


Oct 16, 2020

Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â Swyddog Technegol Cig Coch newydd Cyswllt Ffermio ar gyfer Gogledd Cymru, Dr Non Williams. Mae Non newydd gwblhau astudiaeth PhD dros gyfnod o dair blynedd i gynaliadwyedd systemau ffermio gwartheg yn yr ucheldir. Yn benodol, edrychodd ar ffyrdd y gellir cynyddu cynhyrchiant porfa wrth...


Oct 16, 2020

In this episode, we meet Farming Connect’s newly appointed Red Meat Technical Officer for North Wales, Dr Non Williams, who has recently completed a 3-year PhD study into the sustainability of upland cattle farming systems. In particular, she looked at ways in which pasture productivity can be increased whilst...