Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Jan 20, 2020

Follow the Junior Agri Academy as they take a look at agriculture and farm diversification in Iceland. Highlights include a visit to a farm hotel, a mixed dairy and sheep farm, a tomato farm, a slaughterhouse and a meeting with the Icelandic Lamb marketing agency.


Jan 20, 2020

Dilynwch yr Academi Amaeth Iau wrth iddynt edrych ar amaethyddiaeth ac arallgyfeirio ar ffermydd yng Ngwlad yr Iâ. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae ymweliad â gwesty fferm, fferm laeth a defaid, fferm domato, lladd-dy a chyfarfod ag asiantaeth farchnata “Icelandic Lamb”.


Jan 12, 2020

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Erw Fawr yn Ynys Môn, sef un o ffermydd arddangos newydd Cyswllt Ffermio. Cawn gwmni Ceredig Evans, perchennog y fferm a Rhys Davies, Swyddog technegol llaeth Cyswllt Ffermio. 


Jan 12, 2020

In this episode we visit Erw Fawr on Anglesey, which is one of Farming Connect’s new demonstration farms. We have the farmer Ceredig Evans and Farming Connect's Dairy technical officer Rhys Davies as company.