Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Feb 24, 2020

Yn y cyntaf mewn cyfres o benodau sy'n edrych ar arallgyfeirio ar ffermydd, mae Jeremy Bowen Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Landsker Business Solutions, yn trafod yr ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu menter wledig newydd, y tueddiadau sy'n dod i'r amlwg a chyfleoedd y dyfodol.


Feb 24, 2020

In the first of a series of episodes looking at farm diversification, Jeremy Bowen Rees, Managing Director of Landsker Business Solutions, talks through the key considerations when developing a new rural enterprise, the emerging trends and future opportunities.


Feb 9, 2020

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Hardwick ger Y Fenni i gwrdd â’r ffermwr llaeth, David Jones, ac Ymgynghorydd Gwasanaethau Technegol Genus, Patrick Spencer. Mae David a Patrick yn esbonio manteision defnyddio technoleg “feed face” Genus i fonitro ymddygiad y fuwch wrth fwydo a'i hymddygiad cyffredinol....


Feb 9, 2020

In this episode, we visit Hardwick Farm near Abergavenny to meet dairy farmer, David Jones, and Genus’ Technical Services Consultant, Patrick Spencer. David and Patrick explain the benefits of using the Genus feed face technology to monitor cow feeding and general behaviour. The farm is currently undergoing a trial to...