Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Mar 20, 2020

Spring grass is the best quality, most nutritiously balanced feed farmers can provide their stock even out competing concentrates. The added bonus is that grazing grass effectively in spring will trigger even more growth later on in the year! 


Mar 20, 2020

Glaswellt y gwanwyn yw'r adnodd gorau gall ffermwyr fwydo i'w stôc, hyd yn oed yn fwy cystadleuol o rhan maetholion na dwysfwyd. Yn ychwanegol bydd pori glaswellt yn effeithiol yn y gwanwyn yn sbarduno mwy fyth o dwf yn nes ymlaen yn y flwyddyn!