Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Jun 30, 2020

Yr wythnos hon fyddwn ni'n edrych nôl ar wythnos Merched Mewn Amaeth Cyswllt Ffermio, ac yn pasio'r awenau i gyflwynwraig gwadd sydd yn holi tair a ymunodd ar wythnos yn ddigidol i glywed eu hargraffiadau nhw.


Jun 30, 2020

This week we'll reflect on Farming Connect's Women in Agriculture week. In this episode we hand over the interview to a guest presenter to obtain the highlights from three that joined the week digitally. 


Jun 14, 2020

Yr wythnos hon mae Aled yn cyfweld Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen. Mae Iwan yn aelod o Grŵp Bîff Hiraethog ac mae bod yn rhan o'r grŵp yn hanfodol i wella perfformiad ei fusnes. Mae Geraint Jones, ymgynghorydd busnes yn Kite Consulting wedi dadansoddi perfformiad busnes y grŵp ac wedi ymdrechu i gynyddu maint yr...


Jun 14, 2020

This week Aled interviews Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen. Iwan is a member of the Hiraethog Beef Group and see's his involvement integral to the improved performance of his business. Geraint Jones, Business consultant at Kite Consulting has analysed the business performance of the group and strived to increase...