Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Sep 20, 2020

In this episode we meet two progressive farmers, Emyr Owen and Gwydion Jones, who have decided to join forces and set up a spring calving dairy herd on the hills above Llanrwst.


Sep 20, 2020

Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr Owen a Gwydion Jones, sydd wedi penderfynu ymuno a sefydlu buches sy’n lloeua yn ystod y gwanwyn ar y bryniau uwchben Llanrwst.


Sep 6, 2020

Planning your winter grazing is key to maximising your spring grass. In this episode, Rhys Williams of Precision Grazing Ltd talks through the process of creating a winter feed budget and explains the options for filling any feed gaps over the next few months.


Sep 6, 2020

Mae cynllunio'ch pori gaeaf yn allweddol i wneud y mwyaf o’ch glaswellt yn y gwanwyn. Yn y bennod hon, mae Rhys Williams o gwmni Precision Grazing Ltd yn siarad am y broses o greu cyllideb porthiant gaeaf ac yn egluro'r opsiynau ar gyfer llenwi unrhyw fylchau porthiant dros y misoedd nesaf.