Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Oct 16, 2020

Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â Swyddog Technegol Cig Coch newydd Cyswllt Ffermio ar gyfer Gogledd Cymru, Dr Non Williams. Mae Non newydd gwblhau astudiaeth PhD dros gyfnod o dair blynedd i gynaliadwyedd systemau ffermio gwartheg yn yr ucheldir. Yn benodol, edrychodd ar ffyrdd y gellir cynyddu cynhyrchiant porfa wrth...


Oct 16, 2020

In this episode, we meet Farming Connect’s newly appointed Red Meat Technical Officer for North Wales, Dr Non Williams, who has recently completed a 3-year PhD study into the sustainability of upland cattle farming systems. In particular, she looked at ways in which pasture productivity can be increased whilst...


Oct 2, 2020

Dyma farn ein cyfrannwr yr wythnos hon, Dr Prysor Williams. Mae Aled Jones yn gofyn i Prysor am ei weledigaeth ar gyfer y diwydiant Amaeth yng Nghymru dros y ddeng mlynedd nesaf a sut y bydd rhaid bachu ar y cyfle i ddatblygu brand sydd yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac o safon lles anifeiliaid uchel.


Oct 2, 2020

Those were the sentiments of this week’s contributor, Dr Prysor Williams. Aled Jones asks Prysor to share his vision for Welsh Agriculture for the next ten years and how Welsh Farming needs to grasp the opportunity to develop its brand of environmentally friendly and high animal welfare produce.