Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear


Jun 30, 2020

Yr wythnos hon fyddwn ni'n edrych nôl ar wythnos Merched Mewn Amaeth Cyswllt Ffermio, ac yn pasio'r awenau i gyflwynwraig gwadd sydd yn holi tair a ymunodd ar wythnos yn ddigidol i glywed eu hargraffiadau nhw.