Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Aug 24, 2020

An unprompted interview with food and drink marketing expert Mark Mc C to discuss how we market our Welsh produce and how the food and drink industry in London see's the Welsh brand.   


Aug 24, 2020

Dyma gyfweliad gyda'r arbennigwr marchnata bwyd a diod Mark McC. Trafodir y ffordd mae Cymru'n marchnata cynnyrch Cymreig a'r modd mae'r farchnad bwyd a diod Llundain yn gweld ein cynnyrch.