Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

May 31, 2020

In this episode Aled is joined by farmer Hugo Edwards from Newport, Gwent, and Richard Gibb a Farming Connect Mentor that has been working to improve milk production from forage by implementing a multi cut silage system. Hear how the farm has achieved significant financial savings by producing more milk from forage.


May 31, 2020

Yn y bennod hon mae Aled yn siarad gyda’r ffermwr Hugo Edwards o Gasnewydd, Gwent, a Richard Gibb, Mentor Cyswllt Ffermio sydd wedi bod yn gweithio i wella cynhyrchiant llaeth o borthiant trwy weithredu system silwair aml-doriad. Cewch glywed sut mae'r fferm wedi cyflawni arbedion ariannol sylweddol trwy gynhyrchi mwy...


May 15, 2020

Yn gynharach eleni wnaeth Rhys Williams o gwmni Precision Grazing Ltd ymweld â Seland Newydd i gwrdd ag ymgynghorwyr amaethyddol blaenllaw, i weld systemau cynhyrchu da byw cynaliadwy ac i asesu sut mae diwydiant amaethyddol y wlad yn ymateb i'r heriau amgylcheddol. Tiwniwch fewn i ddarganfod beth ddysgodd ef.


May 15, 2020

Earlier this year Rhys Williams of Precision Grazing Ltd visited New Zealand to meet leading agribusiness consultants, to observe sustainable livestock productions systems and to asses how their agricultural industry in responding to the environmental challenges. Tune in to find out what he learnt.


May 3, 2020

In this episode Jim Ellis speaks to Marc Jones is a well known Forage crop and out-wintering specialist and farms 500 acres at Trefnant Hall on the Powis Estate near Welshpool. He grows 50 to 60 acres of Fodder beet annually. Marc runs through the pro's and cons of out-wintering on forage crops and what to consider if...