Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear


Jun 14, 2020

Yr wythnos hon mae Aled yn cyfweld Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen. Mae Iwan yn aelod o Grŵp Bîff Hiraethog ac mae bod yn rhan o'r grŵp yn hanfodol i wella perfformiad ei fusnes. Mae Geraint Jones, ymgynghorydd busnes yn Kite Consulting wedi dadansoddi perfformiad busnes y grŵp ac wedi ymdrechu i gynyddu maint yr elw dros y blynyddoedd diwethaf.